วันอาทิตย์ , 23 มกราคม 2022
Breaking News

งานจับฉลากรองเท้า Adidas จับได้รับเงิน 4,000 บาท

งานจับฉลากรองเท้า Adidas จับได้รับเงิน 4,000 บาท

งานจับฉลากรองเท้า Adidas จับได้รับเงิน 54,000 บาท

รายละเอียดงาน

• วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ห้างสรรพสินค้า Central world
• ช่วงเวลา : 09.00น- 10.00 น. (เตรียมต่อแถวเข้าหย่อนบัตรประชาชน )
• 10.00-12.00น เที่ยง ช่วงเวลาในการเข้าคิวหย่อนบัตร
• 12.30 น เที่ยงครึ่ง ( เริ่มจับฉลากผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์ในการซื้อรองเท้า บริเวณหน้าร้าน Adidas Siam center
• กรณีที่มาเลยเวลา12.00 น. ไปแล้วไม่อยู่ภายในพื้นที่เส้นแดงที่กำหนด จะไม่ได้ลงทะเบียน ควรมาก่อนเวลาที่เริ่มลงทะเบียน
• รายละเอียดงาน เป็นการจับฉลากรองเท้า ADIDAS ท่านไหนจับได้ ประกาศรายชื่อ รับเลย 4,000 บาท
• หาก จับไม่ได้มีค่าเดินทาง 200 บาท
• หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องเป็นบัตรประชาชนเท่านั้น บัตรอื่นๆไม่สามารถใช้ลงทะเบียนได้ *
• ค่าจ้างงาน : ค่ารถสำหรับเดินทางมา 200 บาท
• ค่าดวงที่จับฉลากได้ : 4,000 บาท

สนใจ Inbox FB : Rapen Zel

About admin