วันพุธ , 5 ตุลาคม 2022
Breaking News

รับสมัครคนเลี้ยงสุนัข 25 ตัว (วันละ 500 บาท)

รับสมัครคนเลี้ยงสุนัข 25 ตัว (วันละ 500 บาท)

รับสมัครคนเลี้ยงสุนัข 25 ตัว (วันละ 500 บาท)

ลักษณะเวลาทำงาน
แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 06.30 – 10.00 น. (เช้า)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 12.30 – 16.00 น. (บ่าย)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 20.30 – 23.00 น. (ก่อนนอน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 .ดูแลให้สุนัขทานข้าว 2 มื้อ (เช้า-เย็น)
2. ดูแลให้สุนัขทานยา ในกรณีที่น้องมียาประจำตัว
3. ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พักสุนัขให้ สะอาด เรียบร้อย
4. ดูแลปล่อยสุนัขให้ วิ่งเล่น ขับถ่าย เป็นรอบๆ
5. ดูแลทำความสะอาด เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข ในกรณีที่เปรอะเปื้อน
6 .ดูแลทำความสะอาดผ้า หลังจากใช้เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข
7. ดูแลอาบน้ำสุนัข วันละ 1 ตัว หรือตามความเหมาะสม ***มีเครื่องเป่าแห้ง

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
• มีความซื่อสัตย์
• มีใจรักสุนัข
• มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น
• มีความารับผิดชอบ
• ตรงต่อเวลา
• มนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ : พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เงินเดือน(บาท) : 500 บาท ต่อ วัน

สวัสดิการ
1. มีที่พักให้อยู่ฟรี (ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ)
2. มีอาหารให้รับประทาน 2 มื้อ (มื้อกลางวันและมื้อเย็น)
3. ทำประกันอุบัติเหตุบุคคลให้

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
• คุณหนึ่ง โทร. 083-436-6620
• คุณเอ โทร. 083-046-4649

About admin