วันพฤหัส , 9 กรกฎาคม 2020
Breaking News

งานนักแสดง

งาน Extra นักแสดงละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา จำนวน 50 คน

งาน Extra นักแสดงละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา จำนวน 50 คน

งาน Extra นักแสดงละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา จำนวน 50 คน Read More »

งาน Extra ตัวประกอบ ละครแรงเงา 2 (ค่าขนม 600 บาท)

งาน Extra ตัวประกอบ ละครแรงเงา 2 (ค่าขนม 600 บาท)

งาน Extra ตัวประกอบ ละครแรงเงา 2 (ค่าขนม 600 บาท) Read More »

งาน Part Time Extra ละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา (คิวละ 500 บาท)

งาน Part Time Extra ละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา (คิวละ 500 บาท)

งาน Part Time Extra ละครโบราณ ไม่คัดหน้าตา (คิวละ 500 บาท) Read More »

งาน Part Time Extra เต้นประกอบ ร้านสะดวกซื้อ (ค่าจ้าง 1,500 บาท)

งาน Part Time Extra เต้นประกอบ ร้านสะดวกซื้อ (ค่าจ้าง 1,500 บาท)

งาน Extra เต้นประกอบ ร้านสะดวกซื้อ (ค่าจ้าง 1,500 บาท) Read More »

งาน Extra นักแสดงประกอบ ไม่คัดหน้าตา (ค่าตัว 1,000 บาท)

งาน Extra นักแสดงประกอบ ไม่คัดหน้าตา (ค่าตัว 1,000 บาท)

งาน Extra นักแสดงประกอบ ไม่คัดหน้าตา (ค่าตัว 1,000 บาท) Read More »