วันอาทิตย์ , 25 กุมภาพันธ์ 2024
Breaking News

รับสมัครพนักงานประจำ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (วันละ 1,080 บาท)

รับสมัครพนักงานประจำ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (วันละ 1,080 บาท)

รับสมัครพนักงานประจำ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (วันละ 1,080 บาท)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 10 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง วันละ 1,080 บาท

ปฏิบัติงาน
วันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

รายละเอียดการรับสมัคร
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2 .สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนทหาร หรือ ใบกองหนุน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5 .สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา

** ปิดรับสมัคร 

 

About admin