วันพฤหัส , 30 พฤศจิกายน 2023
Breaking News

งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน

งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน

งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน

รายละเอียด
• เป็นงานพาร์ทไทม์ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ
• มีอบรมให้ครับ ก่อนเริ่มงาน ไม่มีค่าใช่จ่าย
• ไม่ใช่งานขายประกัน

ลักษณะงาน
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ
• มีความสามารถในการนำเสนอด้านการขาย หรือมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินธนาคารฯ งานสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รายได้ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของแต่ละบุคคล

รายได้และผลประโยชน์
• ให้ค่าบำเหน็จตามผลงาน และตามความสามารถของแต่ละบุคคลในรูปตัวเงิน
• ค่าบำเหน็จตามผลงานในรูปของประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพ

คุณสมบัติ
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป/หลักฐานการศึกษา
• วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• ใบแสดงผลการเรียน หน่วยกิต
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สำนักงาน
• สำนักงานอยู่ SCB Park รัชโยธินครับ

ติดต่อสอบถาม
• Tel. 081-734-4739
• ID Line : 0817344739

About admin