วันพุธ , 18 พฤษภาคม 2022
Breaking News

รับสมัครพนักงานตรวจสอบ Part Time [สูงสุด 84 บาท/ชั่วโมง]

รับสมัครพนักงานตรวจสอบ Part Time [สูงสุด 84 บาท/ชั่วโมง]

รับสมัครพนักงานตรวจสอบ Part Time [สูงสุด 84 บาท/ชั่วโมง]

ค่าตอบแทน :
• วันจันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงละ 70/77 บาท
• วันเสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงละ 77/84 บาท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
• เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
• ตรวจสอบการใช้บริการ
• ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
• สามารถเข้าบริษัทในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อฝึกและอบรมการทำงาน 1 วัน
• ทำงานที่บ้าน เป็นงานที่ใช้คอมพิวเตอร์
• ไม่ใช่งานขายประกันหรือขายตรง

วันและเวลาทำงาน

ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ / ค่าจ้างชั่วโมงละ 70 และ 77 บาท
Team- tb1 (ใช้คอมพิวเตอร์) *รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น*
ค่าจ้าง 77 บาท/ชั่วโมง
• 00.00 – 06.00
• 01.00 – 07.00
• 02.00 – 08.00
• 03.00 – 09.00
• 22.00 – 04.00

ค่าจ้าง 70 บาท/ชั่วโมง
• 05.00 – 11.00
• 06.00 – 12.00
• 10.00 – 16.00
• 13.00 – 19.00
• 18.00 – 00.00
————————–

Team- tbg1 (ใช้คอมพิวเตอร์) *รับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย*
ค่าจ้าง 77 บาท/ชั่วโมง
• 00.00 – 06.00
• 03.00 – 09.00

ค่าจ้าง 70 บาท/ชั่วโมง
• 05.00 – 11.00
• 06.00 – 12.00
• 07.00 – 13.00
• 17.00 – 23.00
————————–

Team- th1 (ใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์) *รับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย*
ค่าจ้าง 70 บาท/ชั่วโมง
• 16.00 – 22.00

ทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ / ค่าจ้างชั่วโมงละ 77 และ 84 บาท

————————–
Team- tb2 (ใช้คอมพิวเตอร์) *รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น*
ค่าจ้าง 84 บาท/ชั่วโมง
• 02.00 – 08.00
• 04.00 – 10.00
• 22.00 – 04.00
• 23.00 – 05.00

ค่าจ้าง 77 บาท/ชั่วโมง
• 05.00 – 11.00
• 06.00 – 12.00
• 11.00 – 17.00
• 12.00 – 18.00
• 13.00 – 19.00
• 15.00 – 21.00
• 16.00 – 22.00
• 18.00 – 00.00
• 19.00 – 01.00
• 20.00 – 02.00
————————–

Team- th2 (ใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์) *รับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย*
ค่าจ้าง 84 บาท/ชั่วโมง
• 04.00 – 10.00

ค่าจ้าง 77 บาท/ชั่วโมง
• 10.00 – 16.00
• 16.00 – 22.00

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิงเท่านี้ อายุ 20-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมปลายขึ้นไป
• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง
• สามารถเข้าบริษัทได้บางครั้ง เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน
• มีความกระตือรือร้น สนใจงาน รับผิดชอบงาน
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทสอนงานให้
• ต้องมีคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊คที่มีแรม 4GB หรือมากกว่า
• ต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 30 Mbps หรือมากกว่า
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเหล่านี้ให้ครบตอนสมัครงาน หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา
1. เรซูเม่ และ รูปภาพประกอบชัดเจน
2. มีคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองหรือไม่?
3. ความจุ RAM ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
4. อินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ มีความเร็วเท่าไหร่?
5. รูปภาพผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
6. Processor(CPU)
7. ทีม,วัน และเวลาทำงานที่สนใจ **กรุณากรอกวัน-เวลาทำงานที่สะดวกมาอย่างน้อย 2-3 อัน เพื่อป้องกันในกรณีที่เวลาทำงานที่สมัคร มีผู้สมัครก่อน และบริษัทจะพิจารณาและติดต่อกลับไป**

ตัวอย่าง)
1. มีโน้ตบุ๊ก
2. RAM 4GB หรือมากกว่า
3. มีอินเตอร์เน็ตความเร็ว 30 Mbps หรือมากกว่า พร้อมแนบรูปภาพผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
4. Intel CPU Pentium G4400 3.30GHz
4.1)Team- tb, วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 22.00
4.2)Team- tb, วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 17.00
4.3)Team- tb, วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 00.00 – 06.00

*** กรุณาส่งอีเมล์สมัครงาน มาที่ E-mail : happymind.apply@gmail.com

ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น
**กรุณาอ่านรายละเอียด และขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะสอบถามเพิ่มเติม**

ติดต่อ :
KHUN LEE JONG SEOP, คุณอานนท์, คุณเจกิตาห์
โทร : 02-258-4944
E-mail : happymind.apply@gmail.com
38/5 ชั้น5 ซอยสุขุมวิท39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 17.30)

About admin