วันพุธ , 19 มิถุนายน 2024
Breaking News

งาน Part Time ออกบูธขายหนังสือ (วันละ 550 บาท)

งาน Part Time ออกบูธขายหนังสือ (วันละ 550 บาท)

งาน Part Time ออกบูธขายหนังสือ (วันละ 550 บาท)

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48
ทำงานระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2563
เวลา 9.30-21.00 น.
ณ. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างงาน
• อัตราค่าจ้าง วันละ 550 บาท
• มีสิทธิในการซื้อหนังสือในเครือวีเลิร์นในราคาพิเศษ
• อาหารมื้อกลางวันและเย็น

คุณสมบัติและเงื่อนไข
• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักการอ่าน มีใจรักงานบริการ
• อายุ 18 – 25 ปี ไม่จำกัดเพศ
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและกลับที่พักได้สะดวก

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน

วิธีการสมัคร
รับสมัครทางโทรศัพท์ เพื่อลงชื่อจองคิวขอเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. และ 12.30-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม :
Tel. 02-718-1818

ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนจองคิวขอเข้ารับการสัมภาษณ์

สำนักพิมพ์วีเลิร์น

About admin