วันศุกร์ , 21 มิถุนายน 2019
Breaking News

Uniqlo รับสมัครงานธุรการชั่วคราว (Part Time) สัญญาจ้าง 6 เดือน

Uniqlo รับสมัครงานธุรการชั่วคราว (Part Time) สัญญาจ้าง 6 เดือน

Uniqlo รับสมัครงานธุรการชั่วคราว (Part Time) สัญญาจ้าง 6 เดือน

รายละเอียดงาน :
1. จัดการงานเอกสาร เช่น จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน จัดเก็ยใบลา/ประกันสังคมเป็นต้น
2. ติดต่อประสานงานกับเเผนกอื่นๆ และหน่วยงานภายนอก
3. บันทึกข้อมูลในระบบของแผนกบุคคล
4. จัดการส่งและรับเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในและนอกบริษัท
5. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานภายในบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน : 2 อัตรา (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ค่าตอบแทน : 80 บาท/ชั่วโมง
สถานที่ทำงาน : บริษัท UNIQLO สำนักงานใหญ่ พระราม4

วันและเวลาทำงาน :
1. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ (5 วัน/สัปดาห์)
2. เวลาทำงานคือ 09.00 – 18.30 น. (8 ชั่วโมง / วัน)

คุณสมบัติ :
1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
3. สามารถมช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี
4. รักงานเอกสาร และงานบริการ
5. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
7. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนเพราะบริษัทมีการสอนงานให้
8. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

เอกสารสมัครงาน :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุมิการศึกษา
4. หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายขนาด 1×1 นิ้ว 1 รูป

สนใจสมัครงาน :
ติดต่อ : คุณพรทิพย์ และคุณอุษณีย์
โทร : 091-770-4341, 083-842-5873, 02-632-4239

ขอบคุณข้อมูลจาก >> www.jobthai.com/job/0,767359.html

About admin