วันอังคาร , 7 กุมภาพันธ์ 2023
Breaking News

งาน Part Time ประสานงาน (STAFF ดูแลงานประชุม)

งาน Part Time ประสานงาน (STAFF ดูแลงานประชุม)

งาน Part Time ประสานงาน (STAFF ดูแลงานประชุม)

งาน World Environmental Education Congress 2019
วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ค่าตอบแทน
– วันละ 1,000-1,500 บาท
– พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ

รายละเอียดงานเบื้องต้น
– ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงานประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
– ประจำจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม
ID Line : tulraweech
โทร: 02-229-3347 (เจ)

หากสนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/eqPLGgj4j3x4xrM66

*ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2562*

About admin