วันพฤหัส , 30 พฤศจิกายน 2023
Breaking News

งาน Part Time นักเรียน-นักศึกษา (ช่วยงานสอบบัญชีและอบรมเกี่ยวกับบัญชี)

งาน Part Time นักเรียน-นักศึกษา (ช่วยงานสอบบัญชีและอบรมเกี่ยวกับบัญชี)

งาน Part Time นักเรียน-นักศึกษา (ช่วยงานสอบบัญชีและอบรมเกี่ยวกับบัญชี)

ค่าตอบแทน
• ชั่วโมงละ 50 บ.

คุณสมบัติ
• เพศ หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้ MS Excel ได้
• มีความรอบคอบเรื่องตัวเลข สามารถเข้าใจและจับเนื้อความที่ผู้พูดอธิบายออกมาเป็นประเด็นสำคัญได้

เวลางาน
• แล้วแต่ความสะดวก

สถานที่ฝึกงาน
• 191/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (รถเมล์ผ่านหน้าออฟฟิศคือ 156)

ติดต่อสอบถาม
• Tel : 089-104-1518 (คุณ เมย์)

เอกสาร
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่
• หากต้องการใบผ่านงานสามารถติดต่อได้

About admin