วันอังคาร , 6 ธันวาคม 2022
Breaking News

รับสมัครผู้จัดการร้าน (สาขา เหม่งจ๋าย)

รับสมัครผู้จัดการร้าน (สาขา เหม่งจ๋าย)

รับสมัครผู้จัดการร้าน (สาขา เหม่งจ๋าย)

เงินเดือน
• 16,000-18,000 บ.
• มีโบนัสรายวัน หากยอดต่อวันทะลุเป้า

รายละเอียดงาน
• ควมคุมดูแลเคาเตอร์แคชเชียร์ ในการเบิก/จ่าย รวมถึง รับเงิน ทอนเงิน
• ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย
• ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน
• ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
• ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบริการรราย อื่นๆ เป็นต้น
• ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
• สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและstock สินค้าของแผนก Beverage
• รายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสีย
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• วุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการบริหารจัดการ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
• มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, รักงานบริการ,
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ทำงานเป็นกะได้
• มีทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
• บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อ คุณ รัตน์ฟ้า
• Tel : 062-993-6232

About admin