วันเสาร์ , 13 สิงหาคม 2022
Breaking News

รับสมัครพนักงานบริการ ตรวจค้นผู้โดยสาร ในสนามบิน

รับสมัครพนักงานบริการ ตรวจค้นผู้โดยสาร ในสนามบิน

รับสมัครพนักงานบริการ ตรวจค้นผู้โดยสาร ในสนามบิน

ค่าตอบแทน :
• รายได้รวม 514-587 บาท/วัน

ลักษณะงาน
• ตรวจตั๋วผู้โดยสาร (Boarding Pass)
• ตรวจคัดแยกสัมภาระ (loader)
• วินิจฉัยภาพในจอ (X-RAY)
• ตรวจค้นร่างกายผู้โดยสาร (Body Search)

คุณสมบัติ :
• เด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ก็รับน่ะคับ
• เพศชาย / หญิง อายุ 18-40 ปี
• วุฒิ ม. 6.(สามัญ) /ปวช. ขึ้นไป
• เพศชาย สูง 165 ซม.
• เพศหญิง สูง 155 ซม.

วันและเวลา :
• ทำงาน 12 ชม. ทำงาน 4 หยุด 1 / 4 หยุด2 / ทำงาน 3 หยุด1 3หยุด 2
• ทำงาน 8.00 – 20.00 น. / 20.00 – 8.00 น.

สถานที่ :
• สนามบิน สุวรรณภูมิ

สวัสดิการ :
• ฟรี ห้องพัก 2 เดือน
• ฟรี อาหาร 1 มื้อ ระหว่างฝึกอบรม
• ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
• ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM
• ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี
• ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน
• ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว
• ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข
• ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร
• เบี้ยขยัน 1000 บาท/เดือน
• โบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
• โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์
• มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
• กรณีพนักงานถึงแก่กรรม ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท (ภาคสมัครใจ)
• ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
• ลากิจ 8 วัน/ปี

สนใจงานติดต่อ :
• Tel. 080-173-8671
• ID Line : Smut34
(สมุทร เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร)

About admin