วันอาทิตย์ , 14 กรกฎาคม 2024
Breaking News

รับสมัครงาน STAFF เป็นงานเลี้ยงบริษัท (BG : 1,500 บาท)

รับสมัครงาน STAFF เป็นงานเลี้ยงบริษัท (BG : 1,500 บาท)

รับสมัครงาน STAFF เป็นงานเลี้ยงบริษัท (BG : 1,500 บาท)

รายละเอียด :
– งานวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2561
– เป็นงานเลี้ยงบริษัท จัดขึ้นที่เขาใหญ่
– หน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมภายในงานและบนเวทีคอนเสิร์ต
– ออกเดินทางเวลา 06.00 น. ขึ้นรถตู้พร้อมกันปากซอยรัชดาภิเษก 36 (หรือบริเวณใกล้เคียงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
– งานเสร็จประมาณ 22.00 น. เดินทางกลับขึ้นรถตู้พร้อมกันเวลา 23.00 น.
– Budget คนละ 1,500 บาท

*** ปิดรับมัครคะ ***

About admin