วันอาทิตย์ , 14 กรกฎาคม 2024
Breaking News

งาน Part Time ออกบูธ งานหนังสือระดับชาติ (วันละ 520 บาท)

งาน Part Time ออกบูธ งานหนังสือระดับชาติ (วันละ 520 บาท)

งาน Part Time ขายหนังสือ บูธงานหนังสือระดับชาติ (วันละ 520 บาท)

สำนักพิมพ์วีเลิร์น ต้องการผู้ร่วมงาน
บูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
ทำงานระหว่าง วันที่ 29 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563
เวลา 9.30 – 21.00 น.
ณ. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• อัตราค่าจ้าง วันละ 520 บาท
• มีสิทธิในการซื้อหนังสือในเครือวีเลิร์นในราคาพิเศษ
• อาหารมื้อกลางวันและเย็น

คุณสมบัติ
• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักการอ่าน มีใจรักงานบริการ
• อายุ 18 – 25 ปี ไม่จำกัดเพศ
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและกลับที่พักได้สะดวก

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน

ติดต่อสอบถาม :
Tel. 02-718-1818

รับสมัครทางโทรศัพท์ เพื่อลงชื่อจองคิวขอเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 -28 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. และ 12.30-17.00 น.
ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนจองคิวขอเข้ารับการสัมภาษณ์

About admin